מאיה שמעוני , Skull and Bones, Yale (Class of 1869)

מאיה שמעוני

תל אביב

בוגרת המדרשה לאמנות והתואר השני של בצלאל והאוניברסיטה העברית.